Щедри дарители зарадваха социално слаби в Криводол

Щедри дарители зарадваха социално слаби в Криводол

Десетки щедри дарители протегнаха ръка на соцално слаби семейства от Криводол в навечерието на Великден. По инициатива на обществените възпитатели към местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни се събраха средства за подпомагане на деца в неравностойно положение на територията на общината. По изготвен списък от отдел „Закрила на детето“ 16 деца от 2- до 16-годишна възраст получиха козунаци, яйца, пакети с  лакомства и  парична сума от 30 лв.

За благотворителната кауза се обедини цялата общественост от Криводол и служителите от държавните институции, работещи на територията на общината. Сред дарителите са местни бизнесмени, работодатели, училища, социални институции, полицейския участък и общинската администрация. Родителите на децата, кметският екип и организаторите на кампанията изказват своята благодарност на всички дарители, включили се в кампанията и дарили радост на децата.

 2018-04-05 10:18:42