Развиват интереса на децата към астрономията

Развиват интереса на децата към астрономията

Община Мездра ще кандидатства с проектно предложение за насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни младежки инициативи по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България Сърбия 2014-2020 г.

Проектът предвижда доставка на планетариуми за община Мездра и за сръбския партньор, разработване на трансгранична обучителна платформа с образователни програми, уроци и филми за деца и младежи от различни възрастови категории на тема „Астрономия“, създаване на трансграничен клуб „Млад астроном“, който да стимулира развитието на познания, въображението и креативността на младежите в тази област. Заложени са и провеждане на обучителна кампания в училищата, социалните заведения и сред малцинствените групи на териториите на общините от България и Сърбия, включваща също състезание за тематични есе/картина/разказ, както и реализиране на младежко училище в рамките  до 3 дни за деца от двете общини, които са сред избраните в училищното състезание на тема „Млад астроном“.

Общият бюджет на проекта е в рамките до 200 хил. евро. За българските участници Програмата предвижда пълно възстановяване на направените разходи, т.е. самоучастието на Община Мездра е 0 %. Срокът за изпълнение на проекта e 15 месеца.

 
2018-03-30 14:02:30