Няма да застрояват центъра на Мездра

Няма да застрояват центъра на Мездра

Незаконосъобразно е решението на Общински съвет-Мездра, с което бе дадено разрешение на „Роял“ ООД, да възложи изготвяне на нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване, който да обхване централния пл.“България“ и два прилежащи квартала. Това постанови състав на Административен съд-Враца с председател съдия Севдалина Василева.

Административното дело бе образувано след жалба на кмета на Общината против решение №422/30.11.2017г. на ОбС-Мездра.

Участващият в производството прокурор от Окръжна прокуратура Враца даде заключение, че е нарушена процедурата, предвидена в ЗУТ относно допускането на изменение на действащ ПУП, което следва да стане чрез искане до кмета на Общината. Прокуратурата пита: кои са заинтересованите страни от подобно решение ?

Припомняме, че желанието на „Роял“ ООД да разшири присъствието си на градския площад предизвика бурни дебати на няколко заседания на общинския съвет.

Вратичката, която им отвори Общинският съвет е решението от 30.11.2017г., позволяващо им да разработят Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на три квартала в гр. Мездра ( в два от които „Роял“ ООД няма никаква собственост) бе затворена от Административен съд – Враца с Решение № 112 от 22.03.2018г.

 
2018-03-27 11:45:40