Четирима се натискат за ремонт на улици в Козлодуй

Четирима се натискат за ремонт на улици в Козлодуй

Общо 4 фирми искат да извършат основен ремонт на улиците  „Освободител”, „Тодор Каблешков”, „Симеон Русков” и „Васил Коларов” в Козлодуй. На този етап комисията, разгледала офертите на офертите все още не е класирала кандидатите. Причината е даденият им срок за отстраняване на пропуски в документацията им.

Врачанската „Гарант-90“ ще трябва да посочи ширината на полагане на асфалтополагащата машина, а „Пътстройинженеринг“ АД – да уточни специалността на ръководителя на обекта и предишния му опит в изпълнението на подобни поръчки. След като стана ясно, че на софийската „Каро Трейдинг“ ООД е налагана санкция заради нарушение на трудовото законодателство, но фирмата е платила глобата, комисията не е намерила други забележки. Четвъртият участник – гложенската фирма „Иванов Строй 89“ ЕООД обаче има редица пропуски в документите си. Част от тях са несъответствия с декларирани обстоятелства, както и не коректно попълнена информацията за валидността на лицензиите и застраховките на фирмата.

За ремонта на четирите улици в Козлодуй са предвидени 110 760 лева с ДДС.

 
2018-03-15 14:41:33