Търсят секретар на читалището в Козлодуй

Търсят секретар на читалището в Козлодуй

Конкурс за секретар на читалище „Христо Ботев – 1879” в Козлодуй обявиха от настоятелството. Изискванията за длъжността са кандидатът да е с висше образование, като за предимство се счита такова в областта на културата и изкуството, мениджмънт в областта на културата, трудов стаж в областта на културата. Предимство е и допълнителна квалификация по компютърна грамотност. В изискванията е записано още, че е желателно кандидатите да умеят да осъществяват координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране. Нужно е още познание и умения за прилага законите и изискванията относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището. Владеенето на чужд език също се счита за предимство, както и комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност  и отговорност.

Конкурсът ще се проведе в два етапа. Първият ще бъде подбор по документи, а вторият – събеседване с комисия излъчена от читалищното настоятелство. Необходимите документи за кандидатстване са мотивационно писмо, CV, концепция за развитие на читалищната дейност в Козлодуй,  копие на диплома за завършено образовани , копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на лична карта. Крайният срок за подаването им е до 30 март.
2018-03-14 17:00:17