Бяла Слатина става златна среда за бизнес

Бяла Слатина става златна среда за бизнес

С нов инвестиционен профил се сдоби Община Бяла Слатина. Програмният документ, оформен като рекламно четиво, има за цел да привлече и стимулира фирми и бизнес организации да инвестират в подготвени от местната администрация терени.

Профилът започва с обръщение на кмета инж. Иво Цветков, който декларира, че Бяла Слатина е центърът на Северозападния регион за планиране в близост до 2 съседни държави, което създава непосредствена възможност за развитие на трансграничен бизнес.

„Благоприятното географско положение, чистата околна среда и плодородните почви, както и потенциала на територията, са фактор за развитие на рентабилно животновъдство и растениевъдство, както и за производство на висококачествена и екологична земеделска продукция“, смята кметът и посочва наличните производствени мощности и материално-техническа база като ценен капитал за затваряне на производствените цикли и формирането на вериги за продуциране на крайни селскостопански продукти, които да акумулират добавената стойност обратно в общината и да доведат до възраждане на стопанския живот. Инж. Цветков заявява и ангажимент да подава ръка на всеки нов инвеститор, предоставяйки услугите на проверени общински експерти.

Инвестиционният профил представлява детайлен разрез на природните, географски, исторически и икономически условия за развитие на бизнес в Бяла Слатина. Направен е и точен преглед на съществуващите фирми и предприятия, тяхната дейност и развитие в годините. Онагледени са и подготвени от местната управа промишлени терени, обезпечени с удобни комуникации, електрозахранване и водоснабдяване.

Очаква се професионално изготвеният инвестиционен профил да представи бизнес възможностите в общината на поредица форуми.
2018-03-14 10:53:18