Раздават храна на над 400 души в Мездра

Раздават храна на над 400 души в Мездра

Общински център за социални услуги и дейности – гр. Мездра / ОЦСУД/ и Общински съвет на БЧК – Мездра, съобщават за стартирането на втори транш от интервенционни запаси. Днес пристигнаха продуктите от хранителната програма на ЕС, а раздаването им за правоимащите лица в гр. Мездра ще започне на 13.03.2018г. в сградата на ОЦСУД / бившето АПК/. Крайният срок за получаване на пакетите за потребителите от гр. Мездра е 04.05.2018г.

На 423 лица от гр. Мездра ще бъдат раздадени по 7 вида хранителни продукти: лютеница – 4бр.; доматено пюре -2 бр.;  грах – 4 бр.; рибни консерви – 7 бр.; леща – 7бр.; мед – 2 бр.; бисквити – 6 бр. Тази година раздаването на хранителните продукти ще бъде придружено със съпътстващи мерки- правоимащите лица ще могат да се възползват от услугите измерване на тегло и кръвно налягане от служители на БЧК-Мездра, които заедно с екипа на ОЦСУД - Мездра ще раздават информационни брошури за полезното хранене и здравословния начин на живот.

Групи правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма на ЕС са: лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.; лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м. октомври 2016 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м. октомври 2016г. Право на подпомагане с хранителни продукти имат и : лица с установени 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017г.; лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017г., както и майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016г.

Раздаването на храните в малките населени места на територията на Община Мездра ще бъде извършено по график.     

 
2018-03-12 13:29:32