Вдигат шивашки цех в Кнежа

Вдигат шивашки цех в Кнежа

Проект „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех” стартира в Кнежа. Той се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът предвижда създаване на шивашки цех като социално предприятие, в което ще бъдат заети 20 души за срок от осемнадесет месеца. Цехът ще произвежда спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги. Това съобщи кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.

Предвижда се ремонт и закупуване на оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала, които ще бъдат обособени в сградата на МУЦТПО към Старата гимназия в Кнежа.

С изпълнението на проекта ще се осигурим заетост и професионална квалификация на 20 души, които ще имат възможност да се интегрират в сферата на социалната икономика и да продължат кариерното си развитие.
2018-03-08 09:30:59