Отваря първият кризисен център за деца във Врачанско

Отваря първият кризисен център за деца във Врачанско

Първият кризисен център за деца в риск на територията на Област Враца ще бъде създаден в Мездра. Общинският съвет в града даде съгласието си фондация „Бъдеще и надежда“ за стартиране на процедурата по откриване на новата социална услуга.

Организацията ще подготвя деца от проблемни семейства, включително от малцинствени групи, както и напускащи специализирани институции за трудностите на живота.

Екипът на центъра ще оказва психологическа и материална подкрепа чрез предоставяне на храна, облекло, битово благоустрояване, отопление и други.

Ангажимент на фондация „Бъдеще и надежда“ е и оказване на съдействие за получаване на навременни здравни услуги за деца от семейства с нисък социален статус, както и превенция на отпадане от училище на рискови деца. Със създаването на новата социална услуга „Кризисен център“ децата от рискови групи ще могат да изградят и усвоят трудови навици и нагласи, необходими им за бъдеща реализация на пазара на труда.

Създаването на социалната услуга „Кризисен център“ е  включено в Годишния план за действие за 2018 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016-2020.

 2018-02-28 14:27:52