Генади Събков се отчете пред жителите на Кален и Цаконица

Генади Събков се отчете пред жителите на Кален и Цаконица

Монтиране на допълнителни обезвъздушителни кранове и възстановяване на гасителна шахта, чрез които да се намали налягането при водоподаване, за да не се утежняват сметките за вода бяха част от ангажиментите, които кметът на Община Мездра пое към жителите на с. Кален.

Жителите на село Кален изразиха задоволство, че от две години получават детайлен разчет на вложените и похарчени средства от общинския бюджет. Хората споделиха, че се е повишило и качеството на обслужване на гражданите. Скъпата и в същото време със съмнителни качества вода бе основното, от което се оплакаха живущите в с. Кален. Те споделиха, че направените анализи отчитат само наличието на микроорганизми и е необходим по-детайлен анализ. Инж. Събков пое ангажимент да разговаря с директора на РЗИ-Враца експерти да направят пълен анализ в населеното място.

Хората в с. Кален споделиха, че се притесняват от опасно наклонени стълбове от електропреносната мрежа и непочистените клони на дърветата, които са в съприкосновение с жиците. За проблема кметът на населеното място е изпратил писма до ЧЕЗ Разпределение, но съоръженията не са обезопасени. Инж. Събков каза, че е запознат с проблема и обеща, ако  електроразпределителното дружество не изпълни задължението си, то мрежата ще бъде обезопасена от служители на ОП “Чистота“.

Ул. „Роза“ в с. Кален бе включена в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2018г.  17 633 лв. ще бъдат вложени за асфалтиране на трасето. Освен това 606 488 лв. са заделените средства от общинския бюджет за ремонт и поддържане на общинска собственост. Част от тези средства ще бъдат вложени в с. Кален.

Инж. Събков представи отчет за свършеното от екипа си през 2017 г. и в с. Цаконица. Там хората се оплакаха, че след подмяна на напорен водопровод, „ВиК“ ООД-Враца не е възстановило прокопаната асфалтова настилка. Кметът заяви, че Община Мездра изисква след всяка авария водоснабдителното дружество да асфалтира прокопаните участъци и настоява при благоприятни атмосферни условия това да се случи и в Цаконица. След отправени въпроси за подмяна на две крушки от уличното осветление на труднодостъпни места,  инж. Събков сподели, че предстои закупуването на кастрачка и с използването на общинската вишка, служителите на комуналното предприятие ще могат  да подрязват клоните на дърветата в близост до кабелите и да свършат това, което е задължение на „ЧЕЗ“.
2018-02-28 11:33:40