Предоставят безплатна услуга на хора с увреждания

Предоставят безплатна услуга на хора с увреждания

Нова безплатна услуга предлага Бюрото за социални услуги в Мездра – специализиран транспорт, снабден с рампа. Той е предназначен за хора с увреждания, трудно подвижни лица, хора с двигателни увреждания, лица придвижващи се с помощни технически средства (инвалидни колички, бастуни, патерици, проходилки) за посещение на административни институции, лечебни заведения, лични лекари и др.

Желаещите да се възползват от безплатната услуга е нужно да се обадят на тел: 0910/9-33-54 или на място в Социален комплекс в Мездра, ул. „Иван Вазов" №2, (бивше АПК), етаж 1, стая 113 за записване на дата и час.

 
2018-02-27 13:48:24