Кмет с отчет пред гражданите

Кмет с отчет пред гражданите

 

Кметът на Мездра се отчете пред жителите на Горна Кремена, Долна Кремена и Горна Бешовица.

Подмяна на дограма на помещение ползвано от пенсионерски клуб в Горна Кремена, както и възстановяване на спортна площадка и ремонт на покрива на читалището в Долна Кремена са част от ангажиментите, които кметът пое към жителите на двете населени места.  Жителите на двете села се оплакаха от нередовното отчитане потреблението на вода и от преминаването на тежкотоварни камиони над 20 тона, които рушат улиците. 

Кметът пое обещание да  настоява пред ръководството на „ВиК“ ООД Враца за ежемесечно отчитане консумацията на вода и за монтиране на обезвъздушителни кранове.

 

48 804 лв. от Бюджет 2018г. ще бъдат вложени в ремонти на две от улиците в Горна и Долна Кремена, които са в най-тежко състояние. С 35 063 лв. ще се изкърпи настилката по ул. Витиня“ в с. Горна Кремена, а 13 741 лв. ще бъдат вложени в асфалтиране на ул. “Петко Маринов“ в с. Долна Кремена. Той допълни, че Община Мездра ще кандидатства пред „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“  с проект за „Изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж „Пещта“ до Горна и Долна Кремена. 

Инж. Събков отчете дейността на своя екип и пред жителите на с. Г. Бешовица. Хората там се оплакаха от честото спиране на уличното осветление. 
2018-02-27 14:18:44