Работилница по трудотерапия заработи в Мездра

Работилница по трудотерапия заработи в Мездра

В работилницата се подготвят младежи с интелектуални затруднения, за да могат по-лесно да се справят с предизвикателствата на живота. Потребителите са 6 младежи от Защитени жилища 1 и 2 и Преходното жилище към Комплекса социални услуги за деца и лица с увреждания в Мездра. Разкриването на работилницата стана възможно благодарение на доброто взаимодействие между Фондация „Проект Северозапад“ и Община Мездра. Оборудването на помещението, разположено в двора на комплекса, намиращ се на ул.”Манастирище” № 99 в гр. Мездра, започна в началото на февруари. Средствата са осигурени от TELUS International Europe, а осигуряването на трудотерапевт стана възможно с подкрепата на дарителите на Фондация „Проект Северозапад“.

С младежите основно работи трудотерапевтът Деница Минева. В момента тя ги учи на важни умения като например как се ходи на работа и се спазва работно време, независимо, че засега са ограниени в рамките на двора на комплекса. Идеята на екипа на Фондация „Проект Северозапад“ е в бъдеще, когато  потребителите на услугата придобият повече социални умения, да имат възможността да се движат и „работят” и извън пределите на Комплекса.

 
2018-02-26 09:32:32