Подкрепиха изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“

Подкрепиха изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“

Декларация в подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ приеха общинските съветници в атомния град. Предложението дойде от кмета Маринела Николова и бе гласувано на извънредно заседание на местния парламент.

„Ние, общинските съветници, декларираме своята увереност, че реализирането на това инвестиционно предложение ще даде тласък на икономическото и социално развитие не само на Северозападния регион, но и на цялото българско общество. Подкрепяме Решението на 41-ото Народно събрание, прието на 29.03.2012 г. относно развитието на ядрената енергетика в България и изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”“, заявяват в приетия документ общинските съветници.  

От отчетите на дружеството, специално създадено за изпълнение на този проект и публикувани на интернет страницата му, е видно, че са извършени значителни по обем и стойност дейности за обосноваване на икономическата му ефективност. Въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е взето и положително решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Докладът е публично достъпен и заключението в него е, че няма да настъпят трайни негативни въздействия върху околната среда по време на строителството и експлоатацията, отбелязват още сенаторите в Козлодуй и допълват, че в града е изградена нужната за начинанието инфраструктура,  изгражда се и хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО), а най-голямото предимство са висококвалифицираните специалисти, работещи в първата българска ядрена централа, категорични са общинските съветници.
2018-02-23 09:13:25