Експерти провериха реализацията на важен социален проект

Експерти провериха реализацията на важен социален проект

Група за независима оценка на Световната банка посети община Бяла Слатина. Експертите провериха резултатите от изпълнението на проект за социално включване, който се изпълнява в момента.

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обхвата на  проверката бе включено извършването на оценка на  напредъка по отношение на постигането на  поставените цели. В посещението взеха участие и  двама представители на Министерството на труда и социалната политика. Същото бе реализирано по предварителна програма, в рамките на която бе проведена  среща с общинското ръководство и екипа за организация и управление на проекта, директори на детски градини с изнесени бази  по проекта. Осъществено бе  посещение на сградата на Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в  Бяла Слатина и среща със специалисти и потребители на Центъра, посещение на СУ “В. Левски“, НУ “Христо Смирненски“  и ДГ “Незабравка“.

 

 

 
2018-02-20 10:37:31