Отпуснаха пари на читалищата

Отпуснаха пари на читалищата

Общо 301 500 лв. от общинския бюджет ще получат читалищата в община Мездра. Средствата са разпределени на база държавната субсидия за финансиране на дейността им и получените точки от атестацията на културните институции за проведени мероприятия и участия през 2017 г.

Най-голяма е субсидията за НЧ „Просвета 1925“- Мездра - 109 149 лв. НЧ „Просвета 1925“- с. Ребърково ще получи 17 160 лв. , а  НЧ “Факел 1926“- с. Зверино -13 258 лв. Средствата за останалите 18 просветни средища в Община Мездра са разпределени, както следва: НЧ „Просвета 1923“- с. Боденец ще получи 8 828 лв., НЧ „Светлина 1931“- с. Брусен - 9 160 лв., НЧ „Пробуда 1928-Върбешница“ – 8 497 лв., НЧ „Просвета 1897“ -Г. Кремена – 8 961 лв., НЧ „Просвета 1897“- с. Д. Кремена- 9 259 лв., НЧ „Подем1926“ –с. Дърманци -  9 027 лв., НЧ „Хр.Ботев 1927“- с. Елисейна“ – 8 861 лв., НЧ „Искър 2004“- с. Зли дол – 8 795 лв., НЧ „Н. Вапцаров 1919“ –с. Игнатица- 9 027лв., НЧ“ Наука 1919“-  с. Лик – 9 093 лв., НЧ „Колката“ –с. Люти брод – 9 027 лв., НЧ “ Фар 1927“ - Люти дол-  8 530 лв., НЧ „Светлина 1926“- с. Моравица- 9 027 лв., НЧ Просвета 1929“ – с. Оселна“– 9 292 лв., НЧ „Подем Руска Бяла 1928“ – 9 027 лв., НЧ „Съзнание 1899“ – с. Типченица – 9 060, НЧ „Просвета 1928“ – с. Царевец – 9 093 лв., НЧ „Светлина 20007“ –с. Крапец- 9 027 лв.

39 000 лв. е финансовият бонус, с който Община Мездра ще субсидира дейността на читалищата през годината. От тях 20 000 лв. ще бъдат отделени за подпомагане на читалището в с. Зверино за извършване на неотложни ремонти. Общината ще поеме обезщетенията за пенсиониране на читалищни служители и ще търси пътища и начини за осъществяване на необходими ремонтни дейности на покривните конструкции на културните средища със сили и средства на ОП “Чистота“.
2018-02-15 15:09:48