Ремонти и модернизация чакат в Бяла Слатина

Ремонти и модернизация чакат в Бяла Слатина

Да подобри условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Това е основната цел на кметския екип в Бяла Слатина с изработения бюджет за 2018 г. Друг приоритет е модернизацията и развитието на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи,  детски площадки и др. в града и населените места на общината.

Общият бюджет за 2018 г. е в размер на 18 млн. 118 хил. лв. и включва  разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 млн. 750 хил. лв., дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 653 100 лв. и разходи за общински дейности за 5 млн. 715 хил. лв., като от тях 50% е делът на  предвидените средства за ремонт и поддръжка на улична мрежа и други дейности по ЖСТР.

Точно 460 000 лв.  са заделени за  детските заведения в общината. С малко над 96 000 лв. ще бъде извършен вътрешен ремонт в общинската болница, уточниха от кметския екип.

 Трансферите за делегираните от държавата дейности са увеличени спрямо 2017 г. с 12%.  Има ръст в размера на целевата субсидия за капиталови разходи от 6,86%. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване също е увеличен спрямо този за 2017 г.

Общият размер на местните приходи  предвидени в бюджета за 2018 г. е 2 793 965 лв.  Предвидените разходи в капиталовата програма са на стойност  2 млн. 125 хил.  лв., като от тях 1,553 млн. лв. ще се финансират със средства от еврофондовете.
2018-02-06 14:57:55