Жените от АЕЦ „Козлодуй“ участваха в среща за проекти

Жените от АЕЦ „Козлодуй“ участваха в среща за проекти

Точно 9 000 лева ще бъдат разпределени за няколко малки проекта в община Козлодуй. Сдружение "Първи юни", Бяла Слатина ще координира дейностите по програма „Аз дарявам, за да правя промяна”, финансирана от фондация „Америка за България”. На 1 февруари в НЧХП „Христо Ботев – 1879” гр. Козлодуй се състоя презентация за работата на сдружението. На събитието присъстваха директори и учители от няколко детски градини, представители на ЖенСъвет при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на Дамски клуб „Бъдеще за Мизия” и на Алианс на българските акушерки.
По време на срещата се представиха основните параметри и изисквания към проектите, които ще се финансират. С предложения могат да кандидатстват НПО (сдружения или фондации), неформални граждански групи, училища или детски градини, настоятелства на училища или детски градини, клубове и читалища. Основните области за разработване на проекти са : 
- образование;
- социално включване;
- ранно детско развитие;
- околна среда;
- култура;
- спорт;
- младежки дейности.
Идеите и проектите трябва да бъдат с голяма обществена значимост, да имат дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси. 
Срокът за кандидатстване е от 01 до 31 март 2018 г.
2018-02-05 15:40:29