Финансират социални проекти в Бяла Слатина и Козлодуй

Финансират социални проекти в Бяла Слатина и Козлодуй

Презентация за работата на сдружение „Първи юни” гр. Бяла Слатина се проведе в читалището в Козлодуй. На събитието присъстваха директори и учители от няколко детски градини, представители на ЖенСъвет при „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на Дамски клуб „Бъдеще за Мизия” и на Алианс на българските акушерки.
Целта на срещата беше популяризиране на работата на сдружението по Програма „Аз дарявам, за да правя промяна”, финансирана от фондация „Америка за България”.
С проекти могат да кандидатстват НПО (сдружения или фондации), неформални граждански групи, училища или детски градини, настоятелства на училища или детски градини, клубове и читалища. Основните области за разработване на проекти са : образование; социално включване; ранно детско развитие; околна среда; култура; спорт и младежки дейности.
Идеите и проектите трябва да бъдат с голяма обществена значимост, да имат дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси. Срокът за кандидатстване е от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г.
2018-02-02 09:43:14