Безплатно кастрират кучета в Мездра

Безплатно кастрират кучета в Мездра

Собственици на домашни животни /кучета/, които нямат възможност да ги кастрират, ще могат да го направят напълно безплатно и ще бъдат освободени от таксата за притежание на домашен любимец, която е в размер на 10 лв./годишно. Това съобщи кметът инж. Генади Събков на първото за годината заседание на Общинския съвет, на което представи отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за второто шестмесечие на 2017г.

Кметът поясни, че в края на м.г. Община Мездра е постигнала договорка с  неправителствена организация за безплатна кастрация първо на бездомните кучета, след което и на домашните. По препоръка на специалистите акцията не е осъществена тогава, тъй като за да бъде манипулацията по-щадяща за животните, е необходимо да се проведе при по-топло време.

Инж. Събков уточни, че с организиране работата на временния приемник за безстопанствени животни в с. Кален е постигнато спокойствие за гражданите и хуманно отношение към животните, които в противен случай трудно биха оцелели на улицата.

 „В средата на 2017г. рязко се повиши броя на безстопанствените кучета. Появиха се и множество четириноги с агресивно поведение, които сериозно застрашаваха здравето и живота на нашите съграждани. Над 30 бяха случаите на нападнати или охапани лица, преминали през ЦСМП-Мездра. Наложи се 60 от бездомните кучета да бъдат изолирани във временния приемник в с.Кален. Впоследствие около 30 бяха осиновени и намериха любящи стопани“, каза още кметът.

Той поясни, че на база сключен договор №97.00-1/06.01.2017 г. между Община Мездра и д-р Калина Христова за ветеринарно-медицинска обработка на безстопанствени кучета на територията на община Мездра през отчетния период са кастрирани 29 броя безстопанствени кучета - 4 бр.мъжки и 25 бр. женски кучета. За тази манипулация в периода 01.07.2017 г. -  31.12.17 г. Община Мездра е заплатила разходи в размер на 1 450 лева за обработката им.

През отчетния период е създаден електронен регистър за домашни и безстопанствени кучета. Регистрирани домашни кучета на територията на общината през периода са 17 бр., от които в гр. Мездра - 8 бр. и 9 бр. в селата /с. Д.Кремена, с. Р. Бяла, с. Боденец, с. Елисейна, с. Кален/. Според  доклад от фондация "Четири лапи" изготвен през първото полугодие на 2017г., наличните безстопанствени кучета на територията на общината са 185 бр. Общинска екологична инспекция е организирала сигурна система за навременно подаване и получаване на информация за ветеринарна регистрация на домашните кучета. За подобряване на системата са предприети стъпки за изготвяне и предоставяне на месечни отчети от д-р Калина Христова, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
2018-01-31 10:05:07