Безплатни ясли и 15 млн. бюджет в община Мездра

Безплатни ясли и 15 млн. бюджет в община Мездра

Безплатни детски ясли, повече средства за образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт предвижда бюджетът на Община Мездра за 2018 г.

Със стартови 14 992 146 лв. ще разполага община Мездра  за реализирането на основните направления на дейност, изграждане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда. С най-голям дял в приходната част на бюджета са трансферите от централния бюджет 10 371 183 лв. Собствените приходи се предвиждат в размер на 3 684 100 лв.

4 302 000лв. е общинският дълг, формиран изцяло от задължения, свързани с осъществения през 2015г. проект за воден цикъл на гр. Мездра. 1 461 000 лв. е наложената финансова санкция на общината за допуснати нарушения при проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на проекта. Поне още пет години Общината ще плаща непосилни средства за покриване на стари дългове.

Въпреки това Община Мездра  започва 2018г. с „летящ старт“.   Ще бъде извършено благоустройство на междублокови пространства в града. През годината ще се реализират  ремонтни дейности в Мездра и всяко от прилежащите села. 

Поредна подкрепа ще получи домашния социален патронаж. 8 000 лв. са заложени за закупуване на лекотоварен автомобил и 3 000 лв.  за закупуване на газов котел.

 5 000 лв. са предвидени за проектиране на многофункционална зала на мястото на бившия Снек бар в сградата на Общината. Тя ще се използва за провеждане на работни срещи, презентации, заседания на Общинския съвет.

10 000лв. са заложени за изработване на проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол.

Заложени са средства за проектиране на покрит пазар с трафопост, WC и паркинг; площадка-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с.Оселна. Спортният и културен календар на общината са разширени и обезпечени финансово. Увеличена е субсидията за спортните клубове, детско-юношеския спорт и ОФК „Локомотив“ Мездра. Общата сума е 64 000 лв.

Продължава традицията за подпомагане на родителите на новородени в Общината деца. За тази цел са предвидени  50 000 лв. Еднократната помощ за всяко първо дете е 350 лв.

Бюджетът на Община Мездра за 2018 г. е съчетание от оптимизъм и реализъм, ясно изразена социална насоченост и изключителна по обем и обхват инвестиционна програма.

 
2018-01-31 09:29:34