Обсъдиха разделното събиране и рециклиране

Обсъдиха разделното събиране и рециклиране

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков и екипът, работил по проект „Подобряване на разделното събиране на хартия и картон за рециклиране IMPACTPapeRec” взеха участие в заключителна конференция по инициативата. Тя се проведе в Комитета на регионите в Брюксел, като се включиха и представители на останалите 18 партньора.

Община Мездра бе представена от инж. Димитър Павлов-ръководител на проекта, инж. Галина Иванова- сътрудник, Цеца Кирилова- счетоводител на проекта и Цеца Костова-директор на Дирекция „Финанси и бюджет“.  Инж. Павлов представи участието на Общината в проекта чрез презентация, а останалите членове на екипа взеха участие в две работни срещи. На тях бяха дискутирани добрите практики, предложени на уъркшопа, проведен в края на октомври 2017г. в сградата на общинска администрация -Мездра.

Целта на проект „Подобряване на разделното събиране на хартия и картон за рециклиране IMPACTPapeRec” е създаването на наръчник за добри практики в сферата на разделното събиране и рециклирането на хартия и картон. Чрез него ще се помогне на европейските общини, градове и региони при въвеждането на добра система за събиране на отпадъци при подобряването на съществуващи системи.

Проектът е финансиран в рамките на програма „Хоризонт 2020“  за научни изследвания и иновации на Европейския съюз по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 690182.
2018-01-29 16:14:05