Приемат заявления за продажба на мартеници

Приемат заявления за продажба на мартеници

Във връзка с предстоящите мартенски празници, Община Мездра уведомява, че традиционният „Базар на мартениците и цветята” ще бъде позициониран в централната градска част („Алеята на кестените”), а при запълнен капацитет на местата - и на пл. „България” за периода от 22.02.2018 г. до 08.03.2018 г./включително/.

Желаещите могат да подават заявления (по образец) от 14.02.2018 г. (сряда) на гише №5 в Центъра за информация и административни услуги към Община Мездра, след представяне на необходимите документи, уточняване на мястото и заплащане на определената такса за съответния период.
2018-01-24 09:15:32