Младежи преминаха атрактивно тренинг-обучение

Младежи преминаха атрактивно тренинг-обучение

Атрактивно тренинг-обучение преминаха 17 младежи от Оряхово. Техни преподаватели бяха Ахмед Куйтов и Никола Живков. По време на мероприятието участниците разбраха за възможностите, които им се предоставят от европейски и национални програми за повишаването на ключовите им компетентности, посредством пълноценно включване в международни младежки обмени.
Присъстващите осъзнаха важността на ученето за повишаването на тяхната пригодност за заетост посредством подхода на неформалното учене.
Младежите разбраха още защо е необходимо да живеят в съответствие с европейските ценности като доверие, уважение на човешкото достойнство, солидарност и т.н.

 

 
2018-01-23 14:18:19