Общинари броиха птици с бинокли

Общинари броиха птици с бинокли

Експерти от Община Козлодуй преброиха зимуващите птици по река Огоста. Екип от местната администрация обходи маршрута Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара. С помощта на бинокли, зрителна тръба и GPS бяха регистрирани 472 екземпляра от 28 вида птици. Мониторингът се проведе като част от среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България, координирано от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води извършиха проверки за нарушения на Закона за лова.

Ежегодно в началото на януари се посещават основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната – общо около 200. Преброяването е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. Провежда се в повече от 100 страни, участват близо 15 000 експерти и доброволци и включва около 25 000 влажни зони, много от които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Река Огоста също е защитена зона от Натура 2000.

Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Нека не забравяме, че влажните зони са резервоари и естествени пречиствателни станции на водата, съхраняват огромен брой редки и защитени видове и не на последно място осигуряват препитание за хората. Ето защо е важно да се отчитат навреме промените и заплахите за тези места.

Тази зима температурите са високи, необичайни за този период на годината. Това се отразява и на броя на зимуващите водолюбиви птици у нас, които са значително по-малко.

 

снимка: Велислава Спасова
2018-01-16 13:47:11