10 лв. такса куче плащат в Мездра

10 лв. такса куче плащат в Мездра

10 лв. е таксата за притежаване на куче в Мездра. Крайният срок за нейното заплащане е 31 март. След тази дата започват масови проверки. На нередовните ще се налагат санкции от 20 до 200 лв.

 Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано до три месеца в общината. От такса са освободени кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета използвани за опитни цели; кучета използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета – отразено в санитарния паспорт на кучето, както и чипирани четириноги.

Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

            

 
2018-01-16 10:44:10