АЕЦ „Козлодуй“ стартира прием в стипендиантска програма

АЕЦ „Козлодуй“ стартира прием в стипендиантска програма

АЕЦ “Козлодуй” организира прием в стипендиантска програма за учебната 2017/2018 г. Тя е предназначена за 5 обучаващи се в бакалавърска степен и 4 – в магистърска от Технически университет – София, и за 1 обучаващ се в магистърска степен от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Необходимо е студентите да изучават специалности, свързани с ядрената енергетика. Точните условия, на които трябва да отговарят кандидатите, са публикувани на сайта на Дружеството, в секция “Кариери”. 

На одобрените по програмата ще бъде предоставена възможност за провеждане на стаж и практика в атомната централа, а след завършване – и трудов договор за работа по придобитата квалификация.

По този начин атомната централа подкрепя млади хора и тяхното обучение, като им съдейства да започнат кариерния си път в една от най-високотехнологичните сфери на българската индустрия. Така АЕЦ “Козлодуй” за пореден път засвидетелства готовността си да инвестира в човешкия капитал и специалната си ангажираност към професионалното изграждане и развитие на следващото поколение технически специалисти.

 
2018-01-12 12:25:50