Наливат милиони в развитието на община Козлодуй

Наливат милиони в развитието на община Козлодуй

Най-много средства ще бъдат заделени за функция образование в Козлодуй. Средствата ще са в размер на близо 8 млн. лева. Информацията стана ясна по време на публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Козлодуй за 2018-та. Основните приоритети, които съдържа бяха представени от Галина Христова – директор на Дирекция ФСД. От тях става ясно още, че за ОПКД са предвидени 4.3 млн. лева. За социални дейности и здравеопазване - 2.3 млн. лева. Общодържавни служби, култура, спорт и икономически дейности разходват 3.5 млн. лева. За кметствата са предвидени 1.4 млн. лева през 2018-та година. Капиталовата програма на общината за 2018-та се равнява на близо 3 млн. лева. От тях 1.2 млн. лева ще се инвестират в цялостен ремонт, обзавеждане и оборудване на детските градини „Мир” и „Радост”. Около 300 000 лева отново ще се инвестират за пътна инфраструктура, а с остатъка от 2017-та година сумата наброява приблизително 500 000 лева. 140 000 лева са предвидени за цялостна рехабилитация на заградено игрище в ЖК-3-ЮГ. 30 000 лева са отделени за проектиране на закрито спортно игрище.
123 000 лева са предвидени за реновиране на Ботев парк и изграждане на кътове за отдих, а 90 000 лева ще се инвестират в ремонта на покрива на МБАЛ – ангажимент, който беше поет от общинското ръководство през есента на 2017-та година.
2018-01-10 11:33:34