Удължава се срокът на три социални услуги

Удължава се срокът на три социални услуги

С една година се удължава срокът на предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на територията на Община Мездра. Жителите на железничарския град, на които ще бъдат предоставяни социалните услуги са 63.

На 22 декември миналата година кметът инж. Генади Събков подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за продължаване предоставянето на социалните услуги. На 05.01.2018г. кметът подписа и анекс към споразумението, съгласно който  Община Мездра получава първият аванс от 18 249 лв. за предоставяне на услугите, а общата сума, която ще бъде предоставена на Община Мездра през 2018 г. е 218 988 лв.

До края на 2018г. на територията на Община Мездра е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. 14 асистенти ще полагат грижи за 14 потребители, 17 социални асистенти ще помагат на 22 потребители, а 27 домашни помощници ще обгрижват 33 потребители. Всяко от лицата е определено съгласно специална методика.
2018-01-10 10:55:54