Превръщат община в строителна площадка

Превръщат община в строителна площадка

В своеобразна строителна площадка ще се превърне през тази година община Мездра. Предвидени са средства за благоустрояване на междублокови пространства и ремонти на улици, с които да се подобри облика на всяко от малките населените места и общината като цяло да стане по-привлекателна. Това стана ясно на работна среща на градоначалника на Община Мездра с кметовете и кметските наместници на 27-те прилежащи села. Генади Събков предостави детайлна информация за проектобюджет 2018 г. и акцентира на заложените ремонтни дейности в град Мездра и малките населени места. 

91 271 лв. са заложени за благоустрояване на междублокови пространства в квартал 101 А между блок 5 и 6, в квартал 84 / блок "Леденик" 2, 3, 4/ и квартал 84 А / блок "Леденик" 1/. 311 865 лв. са предвидени за ремонт на основни улици в гр. Мездра. 79 360 лв. се очаква да бъдат вложени в проектиране на сгради и съоръжения на територията на общината. В инвестиционната програма за 2018 г. е включено проектиране на покрит пазар с трафопост, сервизно помещение и паркинг в гр. Мездра, площадка - градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с. Оселна, открита спортна площадка в с. Боденец, стадион в с. Моравица. Предвидено е и изработката на проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол, проектиране на стадион "Локомотив" в гр. Мездра, изработка на ПУП- парцеларен план за подпорна стена за пътя до стадион "Локомотив" и проект за АК" Калето" – туристически информационен център "Български северозапад".

Инж. Събков детайлно разясни на всеки от кметовете и кметските наместници какви ремонтни дейности е предвидила общината през 2018 г. Ще бъде извършен ремонт на улици в зоната на кръстовището между ул. "Цолич" и ул."Герена" с. Брусен, ремонт на ул."Малчика" с. Оселна- 470 м.х 4 м. - 2010 кв.м 47114, ремонт ул. "Опълченска" в с. Лик, ремонт на ул. "Роза" с. Кален - 180 м. - от пътя за с. Цаконица в посока гр. Мездра, ремонт на ул. "Кацарска махала" в с. Люти дол, ремонт на път Мездра - Брусен - пропадания на пътното платно от ЗТЕ до моста над жп линията. 128 466 лв. собствени средства са заложени благоустрояване на междублоково пространство в квартал 5 на гр. Мездра и ремонти на ул. "Генерал Столетов" в с. Ослен Криводол, на  ул. "Васил Коларов" в с. Царевец и на площад с. Зли дол.

Публичното обсъждане на Проекта на Бюджета на Община Мездра за 2018г. ще се проведе на 12.01.2018г. /петък/ в Заседателната зала на общинска администрация.
2018-01-10 09:45:53