Набират доброволци, които да помагат при бедствия и пожари

Набират доброволци, които да помагат при бедствия и пожари

Доброволци, които да помагат при бедствия, пожари и извънредни ситуации набират в Оряхово. Те ще бъдат включени в сформираното преди няколко години Доброволно формирование „Балкан“. Доброволец може да бъде всяко физически и клинично здраво лице, навършило 18 години. Кандидатите не трябва да са осъждани. Служители на МВР не могат да членуват в доброволните формирования. Кандидатите могат да подават необходимите за документи до 31.12.2018 година в Центъра за административно обслужване на Община Оряхово. При изпълнение на задачи за защита при бедствия, доброволците ще  получават възнаграждение.

 

 

 
2018-01-08 10:21:50