Учиха младежи що е то доброволчество

Учиха младежи що е то доброволчество

На 19 декември, в Младежкия клуб в Козлодуй се проведе обучение на тема „Доброволчество” с модератор Янко Морунов, учител по програмата „Заедно в час”. В него взеха участие ученици от училищата в Бутан, Гложене, Хърлец и Козлодуй. Младежите се запознаха с различни доброволчески мисии, стъпките за организиране да доброволческа мисия и начина, по който те самите могат да станат доброволци. Обучението премина през няколко етапа – запознаване с темата на обучението; добри примери, как да станем доброволци и какво ни носи това; работа по групи за създаване на доброволчески инициативи.
2017-12-20 13:44:23