Хайтов заведе кметове от дефилето в КЕВР

Хайтов заведе кметове от дефилето в КЕВР

По инициатива на Явор Хайтов кметовете на Зверино и Игнатица, както и представители на инициативния комитет от населени места от Искърското дефиле, проведоха в сряда среща с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Те разговаряха с комисар Георги Кочков и Ивайло Касчиев във връзка с предстоящото въвеждане на новите цени на водата, което според селските управници е несправедливо.

По време на срещата стана ясно, че законът предвижда въвеждане на единна цена на територията на дадена област и поради тази причина не е възможно отделни населени места да ползват услугата за водоноснабдяване на по-ниски тарифи. Хората научиха още, че КЕВР не регулира, а одобрява направените предложения от ВиК операторите за цените на водата. Затова хората от Искърското дефиле и от област Враца ще плащат по-скъпо за питейната течност, благодарение на предложението за максимална стойност на водата, направено от местното дружество.

По време на срещата стана ясно още, че основната причина за повсеместното повишение на цената на водата в цялата страна е липсващите няколко милиарда лева, с които държавата е длъжна да направи необходимите инвестиции във водния сектор. За да се изпълни европейската директива за качество на услугата водоснабдяване на хората, недостигът на средства се поема от потребителите с по-високите цени на водата.
2017-12-13 16:23:24