Експерти извършиха проверка в АЕЦ „Козлодуй“

Експерти извършиха проверка в АЕЦ „Козлодуй“

На 8 декември 2017 г. в АЕЦ “Козлодуй” завърши Партньорска проверка на Московския център на WANO (World Association of Nuclear Operators – Световната асоциация на ядрените оператори). Успоредно с нея бе извършено и пилотно Наблюдение на работата на екипите от блочните щитове за управление на пълномащабния симулатор за блокове с реактори ВВЕР-1000 в Учебно-тренировъчния център. Мисията и пилотното наблюдение бяха проведени по покана на ръководството на атомната централа в периода 24 ноември – 8 декември от два екипа на Световната асоциация, съставени от висококвалифицирани и опитни експерти от различни страни. 

Партньорската проверка включваше следните единадесет области – Организация и администрация, Експлоатация, Ремонт, Химия, Инженерно осигуряване, Радиационна защита, Подготовка и квалификация на персонала, Експлоатационен опит и усъвършенстване на производствената дейност, Противопожарна защита, Аварийна готовност, Съобщения за събития със значим експлоатационен опит от различни атомни централи (Significant Operating Experience Report – SOER). 

Пилотното наблюдение обхвана действията на три различни екипа от сменния персонал по три предварително разработени сценария в пълномащабния симулатор. 

През двете седмици представителите на Световната асоциация на ядрените оператори проследиха дейностите в отделните области, посетиха работни места, технологични помещения, оборудване и сгради. Успоредно с това те проведоха интервюта със специалисти и ръководители от АЕЦ “Козлодуй” и направиха преглед на работната документация.

В последния ден на мисията проверяващите представиха резултатите от своята работа, които предстои да бъдат обобщени в официален доклад. Съгласно програмата за партньорски проверки на WANO, документът не е публичен и се предоставя само на експлоатиращата организация.

 
2017-12-11 10:22:53