Община Мездра е готова за справяне със снега

Община Мездра е готова за справяне със снега

Създадена е необходимата организация, свързана с работата при зимни условия. За целта със заповед на кмета е сформирана комисия. Актуализиран е и Планът за действие при снегонавяване и обледяване.

Главен път Е-79, второкласният път Мездра-Своге и третокласният Мездра-Роман и през настоящия есенно-зимен сезон ще се поддържат от Окръжно пътно управление.

Зимното поддържане, снегопочистването и опесъчаването на пътища IV –клас, собственост на Общината, ще се извършва от ОП „Чистота”. Комуналното предприятие ще почиства и улиците в гр. Мездра и малките населени места. В момента предприятието разполага с 4 бр. оборудвани камиони и един малогабаритен трактор. Доставен бе мощен контейнеровоз и универсална машина за почистване „Унимог“. С доставената и/или ремонтирана техника Община Мездра е в състояние сама да почиства снега и да поддържа инфраструктурата при зимни условия.

„Преразгледах своето решение с делегиране на права на кметове на населени места и кметски наместници. Издал съм заповед , с която цялостната дейност по организацията и контрола е възложенa на ОП “Чистота“. Преценихме, че с техниката, с която предприятието разполага, служителите могат да осигурят почистване на някои от малките населени места в Общината. Смятам, че всичко, което вършим със собствени сили и средства излиза по-евтино на Община Мездра“, каза инж. Събков.

Подсигурени са техническа сол и пясък за опесъчаване. За зима 2017г. ОП “Чистота“ разполага със 140 тона техническа сол, 60 тона от които са обработени със специален течен екологичен продукт. Общинските детски градини и училища също са подготвени за зимния сезон.  Там, където отоплението е на твърдо гориво, своевременно са приведени в изправност всички печки, кюнци и комини. Проверени са и покриви, улуци и отходни шахти. Доставени са дърва и въглища и отопляващите се на твърдо гориво учебни заведения са заредени със заявените количества. В пълна изправност са и климатичните инсталации, с които се отопляват някои детски градини.
2017-12-04 09:31:15