Осигуряват топъл обяд на ученици от социално слаби семейства

Осигуряват топъл обяд на ученици от социално слаби семейства

Община Мездра и Българският червен кръст осигуряват топъл обяд на 60 възпитаници на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра. Инициативата ще стартира на 04.12.2017г. и ще се реализира в рамките на 60 дни. Предоставянето на топъл обяд на учениците ще се реализира в партньорство с учебното заведение и Общинския център за социални услуги и дейности.

През учебната 2017/2018 г. в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра се обучават 91 ученици в 5 паралелки – от V-VIII клас. Голяма част от тях са от различни населени места на Област Враца. 90 % от децата са от социално слаби семейства – многодетни семейства, непълни семейства или с безработни родители. Родителите на друга част от възпитаниците на учебното заведение са в чужбина и децата са отглеждани от своите баби и дядовци. Сред учениците има и сираци. 

 
2017-12-01 11:51:57