Село завърши проект за опазване на традициите

Село завърши проект за опазване на традициите

Неформална гражданска група „Искра” в село Остров представи своята заключителна презентация за приключването на проект "Да пазим и предаваме традициите в с.Остров" финансиран по Програма за малки проекти, администриран от Сдружение „първи юни” гр.Бяла  Слатина и изпълняван с финансовата подкрепа на Фондация” Америка за България”. Всички деца участници в проекта получиха тениски с логото и името на проекта,  присъстващите получиха книжка, в която бяха описани всички дейности по които се работеше.   Продължителността на проекта беше от месец май 2017г. до месец октомври 2017г.

Обща стойност: 3605,14 лв., от които по Програмата 2400,00 лв. и собствен принос 1205,14 лв.

НГГ”Искра” благодари на всички участници, доброволци и дарители, както и  на Сдружение "Първи юни"за дадената им възможност да се постараят  да върнат вярата в традициите на подрастващото поколение!
2017-11-29 11:06:39