ДП „РАО” търси кърпи

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” обяви обществена поръчка за доставка на вафелни кърпи. Необходимото количество е 43 000 бр., а доставката ще се извършва по заявка в продължение на 1 година. Мястото на доставка е СП „РАО- Козлодуй“ и СП „ИЕ 1-4 блок“, на площадката на АЕЦ Козлодуй. Прогнозната цена е 69 250 лв. без ДДС. Срокът за получаване на офертите на 30 ноември 2017 г., до 15.55 ч.
2017-11-29 09:27:56