ОП „Чистота” в Мездра укрепва опасно свлачище

ОП „Чистота” в Мездра укрепва опасно свлачище

От няколко дни служители на ОП “Чистота“ в Мездра укрепват свлачище на пътя VRC 1148 Синьо бърдо - Ослен Криводол – Лик - Дърманци в участъка от пътя в землището на с. Лик. „В момента почистваме канавките и водостоците. Ще направим предпазен окоп над свлачището откъм високата страна, за да може да се отведат повърхностните води и да не влизат в свлачището. Идеята е през пролетта да се направи дренаж, които да отвежда и подпочвените води. Сега отвеждаме само повърхностните“, поясни Валентин Генов, техник „Строителство и архитектура“ към ОП „Чистота“.

От 2003 г. свалачището край с. Лик е вписано в регистъра на свалачищата, изготвен от Дирекция „Геодезия и устройствени дейности“ към МРРБ. Наскоро свлачището бе посетено от служители на Геозащита-Плевен.

Кметът на с. Лик Нецо Нецов сподели, че от години участъкът е изключително опасен и непрестанно създава проблеми: „Свлачището се намира в район, в който има много подпочвени води. То започва от самия балкан в боровата гора, а дължината му е  около 200 метра. Многократно проблемът е „решаван“, но резултат няма“, каза Нецов. „При валежи в най-ниската част, именно където се намира свлачището се получава завиряване. Необходимо е да се направят още отводнителни канали, които да отвеждат водата. При всяко лошо време сме в готовност за нещо страшно. Особено през зимния период заради по-голямата разлика в температурата през деня и нощта, водата излиза на пътя и се получава заледяване. Винаги сме нащрек за безопасността на първите автобуси, които преминават към 6.30-7.00 ч. Запасяваме се с допълнителни количества сол и пясък, за да подсигурим допълнително опесъчаване“, допълни Нецов. 

 


1
2
3


2017-11-25 11:41:56