Римски сгради и монети откриха под двор в Мездра

Римски сгради и монети откриха под двор в Мездра

Три последователно построени и разрушавани сгради, част от антична Мездра бяха открити по време на спасителните археологически проучвания в централната част на града. От две седмици директорът на Регионален исторически музей –Враца Георги Ганецовски и археологът доц. д-р Нарцис Торбов проучват мястото, където през септември в корените на изсъхнала джанка бе открито гърне с императорски монети от средата на I до средата на III век.

Проучванията се осъществяват с подкрепата на Община Мездра и съдействието на РИМ-Враца. Служители на ОП “Чистота“ също помагат на археолозите.  

Директорът на РИМ-Враца Георги Ганецовски сподели, че откритата архитектура на мястото на разкопките надхвърля очакванията им.

„Предполагахме, че ще се разкрие град с архитектура от Римския период. В рамките на сравнително малка проучена площ - само 50 кв. м. разкрихме останките на цели 3 постройки, които на това място са съществували в периода II-III в. Архитектурата на сградите е каменна, а те са били разрушавани и опожарявани. Тези факти съответстват на регистрираното по археологически път при разкопките на Калето, т.е. същите тези варварски настъпления, сполетели укрепеното Кале , са осъществени и на прилежащата му територия“, каза Ганецовски.

Директорът поясни, че заедно с ръководителя на спасителното археологическо проучване на мястото –доц. д-р Нарцис Торбов са били впечатлени от факта, че трите разкрити сгради имат сравнително сходен план. Ориентацията на постройките също е много интересна- в посока югозапад-североизток, сякаш са ориентирани спрямо Калето.

„Това ни дава основание да смятаме, че вероятно разкриваме  градоустройствен план през Римската епоха, което е съвсем ново за нас и региона. Имаме уникалната възможност да проведем разкопки в централната част на застроената Мездра, касаеща прилежащата към Калето застроена площ от Римско време“, допълни Георги Ганецовски.

Първата от разкритите антични постройки е построена най-рано. Въз основа на откритите монети, тя може да бъде отнесена най-общо казано към III в. Разкопките ще продължат още ден. След това фактите ще бъдат прецезирани чрез разчитане на монетите и определяне на стратиграфия.

„ От първата сграда сме разкрили 3 последователни стени. Втората сграда е надстроена над първата, като и при нея открихме 3 от стените й. От третата сграда сме намерили един зид , който е върху зида на втората сграда и който е изграден от големи, едри камъни. Изграждането и унищожаването на втората и третата сграда съвпада с периода на унищожаването на самото Кале в Мездра и може да бъде отнесено към втората половина на IV в.“, каза доц.д-р. Нарцис Торбов.

Ръководителят на археологическото проучване допълни, че откритите обекти и информация през последните 2 седмици са изключително полезни, тъй като разкриват част от града, чийто център е бил в местността Калето.

На мястото на разкопките екипът е намерил и няколко монети, които могат да бъдат обособени в две групи.

„Първата е групата на колективната находка императорски монети от средата на I до средата на III век. До този момент сме намерил 2 такива монети, които вероятно са били изпуснати и разпръснати настрани. За мен обаче по-важни са монетите от втората група. Това са монети, открити по време на самото археологическо прочуване. Те са направени от бронз, но разчитането им ще ни даде точното ориентиране във времето на построяване на разкритите сгради. След като се направи сравнение с открития монетен материал и другите находки, които са немерени в местността Калето,  ще можем много точно да прецизираме кога са изградени сградите.  Това е много ценно за нас, защото при бъдещо проучване в района на гр. Мездра, предполагам че ще разкрием подобни сгради със  същата датировка, т.е. ние лека-полека запълваме една голяма мозайка, наречена античния гр. Мездра“, допълни доц.д-р. Нарцис Торбов.

Спасително-археологическите проучвания, които се осъществяват на ул. „Ал. Стамболийски“ № 99 ще бъдат финализирани утре. В началото на декември на мястото да бъде свикана комисия  с представители на Националния институт за културно наследство към Министерство на културата, което ще излезе със становище.

„Наше намерение и задължение е да опазим тази архитектура, която можем в последствие да заровим по най-подходящия начин. Надяваме се с общи усилия и положително становище на ръководството на Община Мездра, в близко бъдеще тази архитектура да бъде допроучена в останалите части на парцела с намерението тя да бъде реставрирана, консервирана и социализирана“, каза още Георги Ганецовски. 
2017-11-23 15:50:21