Ремонтират улиците в Мездра с близо 2 млн. лв.

Ремонтират улиците в Мездра с близо 2 млн. лв.

Близо 2 милиона лева ще получи Община Мездра за рехабилитация и реконструкция на инфраструктура в града. На 20.11.2017 г. кметът инж. Генади Събков подписа договор с Държавен фонд земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

1 547 459.30 лв. ще бъдат използвани за рехабилитация и реконструкция на улици, 262 282.95 лв.- за рехабилитация и реконструкция на тротоари в града, а останалите средства са за проектиране, авторски и строителен надзор и управление на проекта. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на следните улици: „Ал. Стамболийски“ от ул.“Янко Сакъзов“ до Топливо, ул. “Ал. Стамболийски“ от Кременска рампа до завод „Хемус-М“, част от ул.“Хр. Ботев“ от ул. „Янко Сакъзов“ до завод „Хемус-М“ и ул.“Д. Благоев“. Срокът за завършване на рехабилитацията е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансовата помощ от Разплащателната агенция. 
2017-11-21 15:59:32