Обучаваха деца срещу насилието

Обучаваха деца срещу насилието

Проява, посветена на доброто, приятелството и толерантността, с които учениците се обявяват срещу насилието се проведе в Криводол. Организатори на изявата е местната комисия за борба с противообществените прояви, читалищната библиотека и СУ „Св. св. Кирил и Методий”.  

Децата решаваха игрословица. С танц пък се представи групата по интереси „Пъстър хоровод“ по проект „Твоят час“ с ръководител Калинка Митова. Запознаха се с насилието над деца от презентация, подготвена от класа на Цветомила Христова. В края на срещата всички участници се хванаха за ръце и тропнаха дунавско хорце.  
2017-11-17 15:12:15