Със среща в Турлашката махала завършиха откритите приемни на кмета на Козлодуй

Със среща в Турлашката махала завършиха откритите приемни на кмета на Козлодуй

"С вас завършваме серията от срещи с населението на община Козлодуй, но вие сте също толкова значими за нас, както и останалите квартали в града и населените места", каза Маринела Николова на 15-ти ноември, когато се проведе последната изнесена приемна. Тя изслуша гражданите, техните предложения и въпроси. Пое ангжимент за някои кризисни участъци и улични отсечки, които да се предвидят за финансиране за следващата година. Един от основните въпроси, които терзаят жителите в квартала, е високата скорост, с която преминават автомобилите по основната пътна артерия. Началникът на РУ "Полиция" г-н Кръстьо Кръстев представи мерките, които полицията взема и ще продължи за взема по темата. Друг важен въпрос, който бе обсъден, бе липсата на канализация на част от къщите в квартала. "Към момента ВиК операторите могат да кандидатстват с проекти за изграждане на канализация и само за нашата община стойността е 50 млн. лева. Евентуално след 2019-та година би могло да се говори за европейско финансиране, което да управляват ВиК дружествата и със средствата да се изгради и в Козлодуй канализация. Това са новите регламенти и ние като община можем да помогнем единствено с информация за проектите. Много бихме искали да съдействаме на гражданите, но такива са указанията на държавно ниво", коментира Юрик Мартинов.

За месец време бяха посетени всички населени места в общината, обиколени са основните квартали в Козлодуй. „Изнесените приемни са изключително полезни за нашия екип. Така се „оглеждаме”, ориентираме се докъде сме стигнали, какво още има нужда да се направи, за да подобрим цялостния облик на общината и да създадем добри условия за живот. Радвам се, че въведохме тази практика, и през следващите години ще я продължим”, коментира Маринела Николова.

 
2017-11-17 09:47:06