Осигуряват работа на 10 хиляди безработни

Осигуряват работа на 10 хиляди безработни

Проблемът с безработицата в малките населени места, възможностите за развитие на земеделие и животновъдство, състоянието на водоемите и пътната инфраструктура в региона бяха обсъдени по време на приемния ден, проведен от народния представител от политическа партия ГЕРБ инж. Петя Аврамова в с. Софрониево и Мизия. На срещите присъстваха областният управител на Враца Малина Николова и общинските съветници от ГЕРБ – Мизия Валя Берчева, Галя Ангелова и Цветан Василев.

Жителка на Софрониево постави въпроса за възможностите, които се предлагат по програмите за временна заетост и некоректния подход на част от кметовете при избора на за назначаване безработни. На заинтересованите беше разяснено, че от началото на следващата година с 80 милиона лева започва реализацията на програма „Работа“. Тя ще осигури заетост на 10 000 дълготрайно безработни лица до края на 2019 г. С осигурените средства се надгражда националната програма „Работа“, която през 2017 г. обхващаше само Северозападния регион на страната.

По време на срещата в с. Софрониево бе обсъдено и състоянието на пътната инфраструктура. Жители на селото поискаха по възможност да им бъде предоставена информация относно проект за ремонтиране на ул. „Дафина Чергарска”. Информация относно възможностите за кандидатстване по програмата „Млад фермер” бе потърсена от жителка на Мизия, която се занимава с животновъдство. Народният представител инж. Петя Аврамова пое ангажимента да съдейства за организиране на среща в Национална служба „Съвети в земеделието” за оказване на професионална помощ при изготвянето на проекта.
2017-11-15 10:27:03