Проучват статуса на населението в Мездра

Проучват статуса на населението в Мездра

Започва проучване статуса на живеещите в малките населени места на Община Мездра. То ще се осъществи от 5-членна експертна комисия с председател г-жа Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

Приемните по селата ще стартират на 6 ноември. В рамките на проучването жителите ще попълват анкетни карти. Обиколката на експертната комисия ще продължи до 30.11.2017 г.

Първите села, в които ще се проведе проучването, са Горна Бешовица, Цаконица, Кален, Горна Кремена и Долна Кремена. На 07.11.2017г. комисията ще посети жителите на селата Очин дол, Елисейна, Зли дол, Зверино, Оселна, Игнатица. На 08.11.2017г. ще се проведат приемните в селата Руска Бела, Моравица, Крета, Боденец, Крапец и Върбешница. На 13.11.2017г. ще се осъществи проучването в селата Старо село, Царевец и Брусен, а на 14.11.2017г. – в Ослен Криводол, Лик, Дърманци, Типченица, Люти дол, Люти брод и Ребърково.

След приключване на проучването експертната комисия ще изготви анализ на състоянието на населението в Община Мездра и ще бъдат набелязани индивидуални мерки за справяне с безработицата и оказване на съдействие за справяне със социалните и здравни проблеми на всеки жител. 

 
2017-11-02 15:33:50