Мездра заделя за бедствия и аварии

Мездра заделя за бедствия и аварии

Доставка на готварски печки в 3 детски градини, закупуване на цистерна за нуждите на ОП “Чистота“ и заделяне на 50 000 лв. за справяне с последствия от бедствия и аварии, както и заосъществяване на превантивни мерки за безопасността на жителите на Мездра одобриха общинските съветници в града.  Докладната записка за промените бе внесена от кмета инж. Генади Събков с цел ефективно използване на планирания финансов ресурс и усвояването му в пълен размер, съобразно приоритетите на инвестиционната програма на Общината. Измененията са продиктувани от срещи и обсъждания на кмета с директорите на учебните заведения в общината, диалог с експерти и граждани за спешните пера, по които да се пренасочи финансов ресурс.

Кметът обясни, че третата вътрешно компенсаторна промяна в капиталовите разходи на Община Мездра за 2017 г. е отделянето на 50 000 лв. в резерв, които да бъдат използвани за биорба с бедствия и аварии.

„Реките Боденска и Моравешка периодично предизвикват проблеми в Мездра. След обилни дъждове през лятото се активизира свлачище в Люти дол, а в други населени места в общината има обекти, за които също трябва да вземем спешни мерки. Подобно на останалите общини в България, не получихме средства от междуведомствената  комисия, затова правим всичко възможно да възлагаме спешно проектиране и да търсим възможности за привличане на средства. Ако сами не си помогнем, е трудно да разчитаме на сериозна външна финансова подкрепа на този етап“, подчерта инж. Събков.
2017-11-02 11:59:34