Режим на тока заради големи ремонти в Козлодуй

Режим на тока заради големи ремонти в Козлодуй

ЧЕЗ разпределение осъществява инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти в Козлодуй. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. В Козлодуй ремонтни работи са предвидени на улиците ВАСИЛ АПРИЛОВ 3, 1, 4, 6, 2, 5; ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 15, 16, 20, 11, 13, 9, 14; ЛОМСКА 63, 16, 33, 31, 17, 130, 27, 29, 41; ПРИЛЕП 6, 3, 1, 2, 23; РАНГЕЛ ПАНТАЛЕЕВ 25; ХАН ОМУРТАГ 18. Ремонтните дейности ще продължат от 30.10 до 03.11 включително. Информираме живущите на въпросните адреси, че електроподаването ще бъде прекъсвано на всяка от датите, в часовете от 8:30 до 16:00.
2017-10-31 11:56:55