Селско школо с голям юбилей

Селско школо с голям юбилей

Вече 96 години учители и ученици от десетки поколения пишат историята, градят настоящето и творят за бъдещето на Основно училище „Цанко Церковски” в Мизия. Школото отбеляза своя патронен празник с богата творческа програма.  Във физкултурния салон след посрещане на училищното знаме, ученици, учители, родители и гости се насладиха на рецитали, подготвени от възпитаниците на Цветанка Манова и Даниела Цурова от 4 „а” и 4 „б” клас.

Двамата водещи най-напред направиха кратък преглед на историята на училището и по-забележителните и интересни събития, състояли се през изминалите години, припомниха биографията и творчеството на своя патрон.

Поздравителен адрес от името на кмета на Община Мизия д-р Виолин Крушовенски прочете Цветанка Дамянова - гл. експерт „Образование и култура”
2017-10-30 11:15:34