Ремонтираха полицейското управление в Мездра

Ремонтираха полицейското управление в Мездра

Община Мездра, в партньорство с Областна Дирекция на МВР – Враца, успешно реализира проект: № BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект Районна полицейска служба".

Основните дейности по проекта включваха подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, изолация на покривната плоча и подмяна на осветлението. Общата стойност на финансирането възлезе на 160 562,69 лв., от които 136 478,28 лв. европейско финансиране и 24 084,41 лв. национално съфинансиране. В резултат от реализацията на проекта се постига значителен екологичен ефект и подобряване качеството на работната и жизнена среда.

На финална пресконференция, състояла се на 26 октомври 2017 г. в сградата на местната администрация, бяха отчетени резултатите. На пресконференцията присъстваха началникът на РУП-Мездра Цветомир Драгановски, секретарят на Община Мездра Севдалина Джамбазка и общински служители.

Ръководителят на проекта – инж. Розалина Георгиева, заяви, че сградата на полицията е много важна за всички жители на Общината, защото по този начин те засвидетелстват уважението си към хората, които се грижат ежедневно за тяхната сигурност.

 „Сътрудничеството между Община Мездра и РУП – Мездра е пример за отлично взаимодействие между институциите и постигане на значими и трайни резултати“, допълни инж. Георгиева.

Основната цел на проекта бе внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда на районното полицейско управление в Мездра, водещо до значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия, както и до повишаване качеството и жизнената среда за служители и посетители.

В рамките на проекта бяха извършени ремонтни дейности в сградата на РУП-Мездра към ОД на МВР-Враца, в резултат на които се постигна значителен екологичен ефект, а именно: емисиите на въглероден диоксид се редуцират с 20.1 тона/год. ; намаляване на експлоатационните разходи на сградата; подобряване комфорта на работещите и посетителите в сградата.

В Районното полицейско управление в Мездра работят 57 служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка с население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени места.

Проектът, който е със срок на изпълнение 15.11.2017 г., се финансира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

 
2017-10-26 15:21:59