Обучаваха библиотекари да работят с таблет

Обучаваха библиотекари да работят с таблет

Обучение за работа с таблет, смартфон и електронен четец на библиотекари от община Криводол проведе екип та Регионалната библиотека „Христо Ботев” във Враца. Обучителите инж. Петя Георгиева и Владислава Иванчева представиха в три модула Златните правила за работа с мобилни устройства и приложения.

Това е първото от плануваните в РБ"Христо Ботев"-Враца обучения за община Криводол, които ще организира читалищната библиотека в Криводол за потребители на възраст 55+, за да придобият умения за ползване на мобилни устройства и приложения.
2017-10-25 16:08:59